مطالب توسط

مقدمه ای از شستشو و گندزدائی واحد اسمز معکوس (RO)

سطح ممبرانهای RO توسط مواد خارجی موجود در آب ورودی از قبیل هیدراتهای اکسید فلزی، رسوبات کلسیم، مواد آلی و بیولوژیکی آلوده می شود. کلمه آلودگی (Fouling) به رسوب یا تشکیل لایه این مواد روی سطح ممبران اطلاق می شود. پیش تصفیه آب قبل از RO اساساً برای به حداقل رساندن این آلودگی طراحی می […]

مراحل شستشو اسمز معکوس

پروسه شستشو شستشوی اسیدی و قلیایی مدول های اسمز معکوس را در۱۷ مرحله زیر می توان تشریح کرد:   انتخاب ماده اسیدی RS-280 یا محلول قلیایی RS-200 برای مرحله اول شست و شو:  ابتدا باید نوع رسوبات تشکیل شده بر روی ممبران مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که رسوبات از نوع نمک های […]