گلوتار آلدهید

گلوتار آلدهید دارای فرمول مولکولی C5H8O2 و جرم مولی ۱۱/۱۰۰ گرم بر مول به صورت مایع روغنی بی رنگ یا زرد کم رنگ است و بوی تندی دارد .این ماده می تواند در محلول های آلی مانند آب ،اتر و اتانول حل می شود.

گلوتار آلدهید برای تصفیه آب، در برج های خنک کننده برای جلوگیری از رشد میکروب ها و خوردگی استفاده می شود و از دیگر کاربردهای این ماده می توان به عنوان عامل نگهدارنده مواد در تمیزکننده مانند آشامیدنی ها ،مواد شوینده و صنایع غذایی اشاره کرد.این ماده همچنین در صنعت نفت با اضافه شدن به گل حفاری باعث افزایش بازیافت نفت و همچنین در تصفیه چاه های نفت مورد استفاده قرار می گیرد.

گلوتار آلدهید در پرورش ماهی برای کنترل ویروس ها استفاده می شود و نیز یک ضدعفونی کننده بسیار قوی و  سمی می باشد و در مهندسی پزشکی برای ضدعفونی کردن تجهیزات و وسایل کاربرد دارد.

محلول گلوتارآلدهید در سیستم های خنک کننده مدار بسته و باز ، خطوط انتقال آب و استخر ها و در سیستم های آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد و در مواردی می­­توان برای ضد عفونی کردن پرندگان و حیوانات خانگی استفاده کرد.

برای مشاهده آنالیز محصول گزینه زیر را کلیک کنید