مورفولین

مورفولین یک ترکیب شیمیایی ارگانیک با فرمول شیمیاییCH2 )2 NH  O(CH2  و جرم مولی g/mol ۱/۸۷  وچگالی g/cm ۰۰۷/۱می باشد که هتروسیکل است و خصوصیات آمین و اتر را با هم دارد. این ماده قابلیت حل شدن در حلال های آلی و آب را دارد و ترکیب حاصل از انحلال آب و مورفولین می تواند دی اکسید کربن، سولفید هیدروژن و سیانیدهیدروژن از گاز را از بین ببرد.

مورفولین در شرایط فشار بالا و بویلرها بعنوان رسوب زدا و ضد خوردگی و پاکسازی سطح فلزات از رسوبات و زنگ زدگی استفاده می شود. این ماده همچنین به همراه سیکلوهگزیل آمین بعنوان ادتیو آب دیگ بخار بکار میرود.

از مورفولین در موارد بازدارندگی خوردگی در سیستم های دیگ بخار و صنعت گاز طبیعی استفاده می شود، به طوری که فراریت مورفولین همانند آب بوده و زمانی که به آب اضافه می شود،غلظت آن به طور یکنواخت بین فاز بخار و آب پخش می شود و با استفاده از ویژگی تنظیم PH در سراسر دیگ بخار توزیع می شود و از خوردگی آن جلوگیری می کند.مهم ترین کاربرد مورفولین استفاده به عنوان واسطه در تولید شتاب دهنده های مورد استفاده در صنایع لاستیک سازی است.

شتاب دهنده ها قبل از تولید به لاستیک اضافه می شوند تا سرعت ولکانیزاسیون را افزایش دهند.این ماده به عنوان کاتالیست در فرایند کندانسیون آلدهید و کتون ها که شامل گروه متیل و یا متیلن فعال هستند به کار برده می شود. مقادیر کمی از مورفولین در امولسیون پلیمریزاسیون مونومرها مانند بوتادین و ایزوپون مورد استفاده قرار می گیرند و نیز به عنوان یک مهارکننده پلیمریزاسیون حساس به حرارت نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از مورفولین نسبت به ترکیبات آمین برای تصفیه ترکیبات گوگردی از سوخت گازی ترجیح داده می شود و همچنین به منظور خالص سازی استیلن و اولفین های ویژه نیز استفاده می شود.

از مورفولین برای چرب کردن یا پوشش مومی میوه ها در برابر حشرات و آلودگی های قارچی نیز استفاده می شود. مشتقات این ماده نیز به عنوان قارچ کش های کشاورزی در کشت غلات نیز استفاده می شود.واکنش این ماده با اسیدهای چرب منجر به تولید ترکیبات صابونی با خواص امولسی کننده عالی می گردد. صابونی های روغنی ،امولسیفایر های ویژه ای هستند که در فرمولاسیون وکس ها و پولیش ها به کار برده می شود.

از نمونه دیگر کاربرد این ماده می توان به ترتیب به واکسو پولیش، آنتی اکسیدان برای روان کردن نفت و گریس ، نساجی و نیز ترکیب مورفولین با غلظت های کمی از هیدرازین با آمونیاک جهت جلوگیری از خوردگی در کارخانجات اشاره کرد.

مورفولین