آرموهیب محلول بازدارنده اسید

ARMOHIB محلول بازدارنده اسید در فرآیند شستشوی اسیدی برای صنایع مختلف از جمله بویلرهای نیروگاه های برق (نیروگاه سیکل ترکیبی و حرارتی) می باشد. آرموهیب ماده شیمیایی ممانعت کننده از خوردگی است که با ایجاد یک فیلم بر روی سطح فلزی، مانع از خوردگی در جداره فلزات می گردد. اینهیبیتور (Inhibitor) یا آرموهیب در فرآیند اسیدشویی دیگ بخار و خطوط بخار و مدارهای حرارتی مورد استفاده قرار میگیرد.

ARMOHIB  محصول شرکت AkzoNobel آمریکا می باشد و در دو نوع ARMOHIB CI-28 و ARMOHIB CI-31 عرضه می گردد.

برای اطلاعات بیشتر برگه آنالیز ماده مورد نظر را دانلود نمایید.