BROMICIDE

این ماده بر پایه ترکیبات DBNPA (Dibromo nitrilo propionamide) و مورد استفاده در سیستم RO به عنوان بایوساید و آنتی باکتری جهت جلوگیری از بایوفولینگ مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان مصرف پایین و بالاترین کارایی در از بین بردن میکروارگانیسم ها

محلول های ۵ ٪ و ۲۰ ٪ این ماده موجود می باشد.