دیسپرسانت

دیسپرسانت ها باعث پراکندگی و دیسپرس شدن ذرات و مولوکولها و در نتیجه جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی سطوح و یا تشکیل لایه روغن بر سطح آب می شوند.

دیسپرسانت ها دارای عملکرد ها و فرمولاسیون های متفاوتی می باشند که در زیر برخی از تولیدات شرکت کیمیاگران نفت را ملاحظه می نمایید.

دیسپرسانت آهن CO-310

دیسپرسانت کولینگ  CO-325 , CO-320, CO315

دیسپرسانت روغن  CO-368

برای اطلاعات بیشتر برگه آنالیز مواد مورد نظر را دانلود نمایید.