DBNPA

DBNPA  یا  ۲,۲-dibromo-3-nitrilopropionamide به عنوان بایوسایدی قوی و سریع و در هردو شرایط اسیدی و بازی شناخته می شود. کاربرد اصلی این بایوساید در غلظت های ۵ و ۲۰ درصد در سیستم های تصفیه آب RO می باشد. که به دو صورت تزریق پیوسته و ناپیوسته مورد استفاده قرار می گیرد.

برای اطلاعات بیشتر برگه DATA SHEET مربوطه را دانلود نمایید.