گلوتار آلدهید

گلوتار آلدئید (Glutaraldehyde) به عنوان یک استریل‌کننده سرد برای عفونت زدائی و تمیز نمودن تجهیزات حساس به گرما همچون ابزار دیالیز، برونکوسکوپ‌ها، آندوسکوپ‌ها و تجهیزات معاینه گلو، گوش و بینی استفاده می‌شود.

همچنین این ماده شیمیائی به عنوان فیکس‌کننده بافت در آزمایشگاههای بافت‌شناسی و پاتولوژی و عامل سخت‌کننده در ظهور عکس رادیولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گلوتار آلدئید مایعی بی‌رنگ، روغنی با بوئی تند و زننده‌است. کارکنان بیمارستان اغلب آن را بصورت رقیق شده با آب استفاده می‌کنند. محلولهای آبی گلوتارآلدئید بطور معمول ازغلظت ۱ درصد تا ۵۰ درصد وجود دارد، اما فرمولاسیونهای دیگر آن نیز در دسترس است.

مناسب برای استفاده در تمامی آب ها و دارای کارایی بسیار بالا در صورت استفاده متناوب با ایزوتازولین در سیستم های خنک کننده صنایع مختلف

برای اطلاعات بیشتر برگه DATA SHEET مربوطه را دانلود نمایید.