ایزوتیازولین

ایزوتیازولین به عنوان بایوساید و میکروبکش به منظور کنترل باکتری، قارچ و جلبک در برج های خنک کننده، تانک های ذخیره سوخت، سیستم های آبی صنایع چوب و کاغذ، سیستم های استخراج نفت، نگهداری چوب و عوامل آنتی فولینگ مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین گاها در محصولات آرایشی بهداشتی مانند شامپو و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

فرمولاسیون بایوساید ایزوتیازولین معمولا ترکیبی از موارد زیر است:

  • (Methylisothiazolinone(MIT, MI
  • (Chloromethylisothiazolinone(CMIT, CMI, MCI
  • (Benzisothiazolinone(BIT
  • (Octylisothiazolinone(OIT, OI
  • (Dichlorooctylisothiazolinone(DCOIT, DCOI
  • (Butylbenzisothiazolinone(BBIT

برای اطلاعات بیشتر برگه DATA SHEET مربوطه را دانلود نمایید.